آخرین وضعیت گشایش ال سی و انتقال ارز در پسابرجام

اتاق خبر: اسدالله عسگر اولادی گفت: تعداد زیادی ال سی از طرف ما گشایش شده است اما این گشایش ها به معنی این نیست که در طرف تجاری ما هم عملیاتی شده باشد.
بنا بر این گزارش به نقل از مهر؛ وی اضافه کرد: اصطلاحی در روابط بانکی وجود دارد مبنی بر اینکه بانک ها باید مورد اعتماد بانک های خارجی قرار گیرند و اگر ال سی باز شود و در کشور مقصد هم اعلام و کالا حمل شود، بانک مقصد باید هزینه را به طرف تجاری ما بدهد و از ما بگیرد اما چون همدیگر را قبول ندارند، ال سی ها عملیاتی نشده است.
عسگراولادی تصریح کرد: همچنان …