آغاز بررسی شکایات انتخاباتی در شورای نگهبان در چند روز آینده

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات از آغاز بررسی شکایات انتخاباتی در شورای نگهبان در روزهای آینده خبر داد و ابراز امیدواری کرد نتایج بررسی این شکایات تا قبل از پایان سال به اتمام برسد.