آگهی استخدام منشی در یک شرکت مهندسی واقع در استان تهران

آگهی استخدام منشی در یک شرکت مهندسی واقع در استان تهران
آگهی استخدام منشی
یک شرکت مهندسی در تهران منشی مسلط به افیس و اکسل ،فتوشاپ و امور اداری با ۳ سال سابقه کار
استخدام می نماید.
تلفن : ۴۴۲۶۲۰۱۶
آخرین مهلت درخواست استخدام : 29 اسفند 1394