آیت الله صدیقی: دولت نسبت به تقویت حوزه های علمیه بی توجه است / آیت الله طبسی در برجسته کردن نظام اسلامی نقش مؤثری داشت

در مراسم یادبود آیت الله طبسی عنوان شد آیت الله صدیقی: دولت نسبت به تقویت حوزه های علمیه بی توجه است / آیت الله طبسی در برجسته کردن نظام اسلامی نقش مؤثری داشت امام جمعه موقت تهران با انتقاد از بی توجهی دولت نسبت به تقویت حوزه های علمیه گفت: آیت الله طبسی در برجسته کردن نظام اسلامی نقش مؤثری داشت. امام جمعه موقت تهران با انتقاد از بی توجهی دولت نسبت به تقویت حوزه های علمیه گفت: آیت الله طبسی در برجسته کردن نظام اسلامی نقش مؤثری داشت.