آیت الله همدانی:مدیون شهدا هستیم

یکی از مراجع تقلید شیعیان با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت مانع نفوذ دشمنان به کشور می شود، گفت: اگر شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت نبود ما در کشور این امنیت و عزت را نداشتیم.