ابهام جدی در اجرای سوئیفت پس از اجرای برجام+فیلم

اظهارات فعالان بخش خصوصی نیز درباره صحت ادعای دولت و بویژه رئیس بانک مرکزی مبنی بر راه افتادن سوئیفت خواندنی است. اسدالله عسگراولادی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفته است: متاسفانه علی رغم اخبار منتشر شده تحریم سوئیفت همچنان پابرجاست و لغو آن دروغ است.