ارسال بیش از ۵۰۰ پیام سوئیفتی توسط بانک ملی

بانکیا: غلامرضا پناهی معاون ارزی بانک ملی ایران اعلام کرد: بانک ملی به شبکه سوئیفت متصل است و تاکنون بیش از ۵۰۰ فقره انواع پیام های سوئیفتی توسط واحدهای این بانک با خارج از کشور تبادل گردیده است.