افتخارات حزب الله با مصوبات شرم آور پنهان نمی شود/ رژیم صهیونیستی دبیرکل اتحادیه عرب شده است

توضیح ندارد