افشای مذاکرات محرمانه عربستان سعودی با انصارالله

یک روزنامه چاپ لندن، از برگزاری مذاکرات مستقیم محرمانه سعودی ها با حوثی های یمن و توافق برای گفت و گوهای بیشتر در پایتخت اردن خبر داد.