اقتصاد نیازمند معجزه دوم

به گزارش نامه نیوز، سال پیش درست همین موقع وزیر اقتصاد در گفت وگوی خود با “اعتماد» از سال سخت پیش رو گفت. حال که عبور از این سال به پایان نزدیک می شود، تحقق این پیش بینی را می بینیم. امسال اما برخلاف سال قبل وزیر امیدوار است. او که این بار در اتاق خود میزبان ما بود، سال پیش رو را توام با پنج درصد رشد در اقتصاد پیش بینی می کند. آن هم رشدی که با تورم همراه نمی شود. گشایش های هسته ای، گشایش های اقتصادی را همراه می آورد که البته بنا به گفته علی طیب نیا مشروط است به اصلاح قوانینی که مخل کسب و کار و مزاحم …