المانیتور: ایران به این 6 دلیل وارد جنگ یمن نمی شود

اکنون تقریباً یک سال است که عربستان سعودی همسایه جنوبی خود ، یعنی یمن را بمباران می کند ، این درحالی است که توجه جهانیان را به سوی ایران منحرف ساخته است . نیروهای نظامی سعودی با استفاده از این شگرد به بحرین نیز تجاوز کردند و به نیروهای افراط گرا در سوریه و عراق نیز کمک کرده اند و درتمام مدت علناً جمهوری اسلامی را متهم کرده است .