اندیشکده های غربی از انتخابات ایران چه نوشتند؟

با گذشت ۱۰ روز از برگزاری انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی و دوره ی پنجم مجلس خبرگان رهبری، موسسه های پژوهشی و اندیشکده های غربی همچنان به واکاوی این رویداد مهم و جنبه های اجتماعی و سیاسی آن می پردازند. در این پیوند، اندیشکده های مختلف در کشورهای غربی که نقش مهمی در جهت دهی فکری و ارایه تحلیل به نخبگان سیاسی این کشورها دارند، در گزارش ها و تحلیل هایی به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در ایران پرداختند.
در این گزارش به آخرین تحلیل های اندیشکده های “رَند» (RAND) ، “چتِم هاوس» (Chatham House) ، …