انگلیس به برنامه پذیرش پناهجویان ملحق نمی شود

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، دیوید کامرون که برای شرکت در نشست اتحادیه اروپا – ترکیه درباره کاهش سیل پناهجویان روز دوشنبه وارد بروکسل شده بود، گفت: “ما درخصوص شرکت نکردن در مسائل این چنینی موضع قاطعی داریم. احتمال پیوستن انگلیس به سازوکار مشترک برای پذیرش پناهجویان در اروپا وجود ندارد.»
کامرون ادامه داد: “ما در قبال پذیرش پناهجویان رویکرد و روش خاص خود را داریم و مرزهای خود را حفظ می کنیم.»
وی خاطر نشان کرد: “حتی اگر از اتحادیه اروپا خارج شویم، تحت تاثیر بحران پناهجویان خواهیم بود اما در …