اینترنت اشیا به دوربین های ثبت سرعت رانندگی می آید.

احمد فرجود،مدیرکل راهکارهای سازمانی ایرانسل ضمن بیان این موضوع که از یک سال و نیم پیش اپراتور دوم ارتباطی فعالیت در زمینه اینترنت اشیاء را شروع کرد،بیان کرد: یکی از پلت فرم های ارائه شده در این راستا مربوط به M۲M (دستگاه به دستگاه) بود که در واقع از جمله اجزای اصلی برای توسعه سیستم های اینترنت اشیاء – IOT به حساب می آید.
فرجود ضمن بیان اینکه ایرانسل پیش از این هم سیم کارت M۲M داشت، ادامه داد: به عنوان مثال یکی از زمینه های فعالیت راهکارهای سازمانی این اپراتور در حوزه M۲M، مدیریت حوزه حمل ونقل …