بانک ها نتوانستند از «پول» پول درآورند

گروه تجارت در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بحث بر سر مجوزهای زاید و دست و پاگیر در بازار سرمایه به این تصمیم ختم شد که کارگروهی از فعالان این عرصه تشکیل شود و به شناسایی و غربال مجوزها در این بخش از اقتصاد بپردازد. همچنین در این نشست گزارشی درباره وضعیت نظام بانکی کشور ارائه شد با این پیام که طی سال های اخیر و مشکلات حاکم بر اقتصاد کشور، بانک ها نتوانستند از “پول»، پول درآورند و همین امر باعث شده که نتوانند از پس مطالبات تسهیلاتی فعالان اقتصادی برآیند. پس از انتقادهای بخش خصوصی کشور مبنی بر …