با وجود هشدار واشنگتن، ایران شلیک های موشکی موفقیت آمیزی با شعارهای عبری و ضد اسرائیلی انجام داد

رسانه های بین المللی نوشتند: سپاهیان ایران وابسته به اصولگرایان این کشور موشک ها و راکت هایی را با وجود آخرین هشدار واشنگتن شلیک کردند و حتی مجددا پایگاه های زیرزمینی موشکی خود را به نمایش گذاشتند.