با ۳۰ میلیون تومان چه ماشینی بخریم؟

عصر خودرو- قیمت روز خودروهای صفر ارزان قیمت بازار تهران که کمتر از ۳۰ میلیون تومان قیمت خورده اعلام شد.