بحران دارایی؛ فرصتی تاریخی برای عادی سازی روابط اقلیم کردستان با حکومت مرکزی عراق

موضوع بحران دارایی و اقتصادی فراگیر عراق در نتیجه کاهش قیمت جهانی نفت ، علی رغم تشدید و گسترش سطح اختلافات میان اربیل و بغداد در ماه های اخیر، می تواند زمینه ساز تنش زدایی میان کردها با حکومت مرکزی عراق باشد.