بررسی بودجه ۹۵ بعد از تعطیلات عید

عضو کمیسیون تلفیق گفت: اگر تا نیمه دوم فروردین بودجه در صحن علنی مجلس بررسی شود در این صورت نیاز به چند دوازدهم نیست.
به گزارش تحلیل ایران ، محمد علیپور عضو کمیسیون اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره بودجه سال 95 گفت: با توجه به اینکه اینجانب عضو کمیسیون تلفیق بودجه هستم امیدوارم که بررسی بودجه این هفته در کمیسیون تلفیق تمام شود.
نماینده مردم ماکو در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه در هفته آینده ما فقط دو روز کاری یعنی دوشنبه و سه شنبه داریم احتمال اینکه بررسی بودجه …