برگزاری دوره آموزشی بانک قرض الحسنه رسالت

صدای صنعت -بانک قرض الحسنه رسالت دوره آموزشی اصول تشریفات و خدمات اداری را برای پرسنل خدماتی خود برگزار کرد.
این دوره آموزشی یک روزه که ویژه نیروهای خدماتی بانک قرض الحسنه رسالت پیش بینی شده بود در محل دانشگاه صنعتی شریف و ستاد مرکزی بانک قرض الحسنه رسالت و با حضور تمامی نیروهای خدماتی در دو نوبت برگزار شد.
در این دوره مباحثی همچون آداب معاشرت، شیوه های تهیه و سرو چای و قهوه و سایر نوشیدنی ها، مباحث و همچنین آداب تشریفات و پذیرایی توسط سامان، مدیر مرکز آموزش اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان های …