ترکیه مواضع کردهای سوریه را گلوله باران کرد

رسانه های بین المللی خبر داده اند ترکیه روز دوشنبه مواضع کردهای سوریه، موسوم به یگان های مدافع خلق در شمال حلب را گلوله باران کرده است.