تشریح تمهیدات نوروزی تأمین اجتماعی

به گزارش پارس نیوز ،
محمدعلی همتی، معاون درمان تأمین اجتماعی ، با اشاره تمهیدات نوروزی تأمین اجتماعی گفت: طبق روال هر سال سازمان تأمین اجتماعی ستادی را تحت عنوان ستاد نوروزی تشکیل می دهد که کار آن عمدتا طرح آماده باش نوروزی است.
وی در ادامه افزود: بر اساس این طرح همه بیمارستان ها با تأکید بر اورژانس بیمارستانی در آماده باش کامل خواهند بود و هیچ نوع کاهش خدمات اورژانسی نخواهیم داشت ضمن اینکه بیمارستانها تلاش شبانه روزی خود را ادامه می دهند و مراکز درمان شبانه روزی به صورت سریالی خدمت رسانی خواهن …