تصاویر/تجمع خودجوش مردم یزد در اعتراض به هنجارشکنی های سفر روحانی

به گزارش ” عصر دنا » به نقل از