تنش مغازه داران خیابان جمهوری با دستفروشان/ عکس

دقایقی پیش زدوخوردی بین تعدادی از کسبه بازار میلاد قائم (شانزه لیزه) با دستفروشان برای جلوگیری از فعالیت آنها اتفاق افتاد، چراکه مغازه داران از فعالیت …