تیم بسکتبال شهرداری گرگان بدون حضور تماشاگران به دنبال مقام پنجم

از سوی کمیته مسابقات لیگ برتر بسکتبال برنامه دیدارهای تیم ها جهت کسب یکی از عناوین پنجم تا هشتم اعلام شد.