حکم عجیب علمای سعودی علیه زنان

به گزارش پایگاه خبری آشخانه به نقل از مشرق ؛ ساعاتی پیش از آغاز مراسم روز جهانی زن، گروهی از علمای سعودی حکمی را صادر کردند که براساس آن، زنان در ردیف حیواناتی همچون بز و شتر قرار دارند.
این در حالی است که انجمن های مدافع حقوق زنان در جهان این حکم علمای سعودی را حکمی تاریخی توصیف و تأکید کردند این حکم، به مثابه پیشرفتی بزرگ برای زنان سعودی به شمار می رود!؛ چراکه آنها پیش از این، از نظر حقوقی با اشیاء برابری می کردند و امروز تا مرتبه حیوانات ارتقا یافته اند.
“کولیت کورکوت”، سخنگوی انجمن فرانسوی …