خطری که مرد محبوب سرخها را تهدید می کند

سرمربی کروات سرخ ها که دومین حضورش در فوتبال ایران را تجربه می کند پس از نتایج قابل قبولی که با پرسپولیس در لیگ پانزدهم گرفته مشتریانی دارد که منتظر تعلل مدیران پرسپولیس هستند.