خواسته های دقیقه۹۰ترکیه ازاروپا برای کمک به حل بحران مهاجران

ترکیه در آستانه مذاکرات این کشور با رهبران اروپا در بروکسل برای کمک به مهار بحران آوارگان درخواست های جدیدی را مطرح کرد.

به گزارش تحلیل ایران به نقل از فایننشال تایمز، “احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه در آستانه مذاکرات این کشور با رهبران اروپا در بروکسل برای مهار بحران آوارگان درخواست های جدیدی را مطرح کرد.

بنا بر این گزارش در خواست های جدید مطرح شده می توانند مانعی بزرگ برای دستیابی طرفین به توافق درباره مهار بحران مهاجران شود.

نخست وزیر ترکیه در استانه مذاکرات امروز خود خواستار …