درخواست گزارش تفصیلی مغایر برجام و قطعنامه 2231 است/ سلاح های هسته ای رژیم صهیونیستی تهدید اصلی امنیت جهان

توضیح ندارد