درگیری ارتش سوریه با عناصر داعش در تدمر

ارتش سوریه پس از درگیری با عناصر داعش در منطقه “مثلث تدمر»، مراکز تجمع آنان را هدف حملات موشکی و توپخانه ای قرار داد.