دلایل مختصر بودن آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی

پایگاه خبری – تحلیلی المانیتور روز چهارشنبه در گزارشی به ذکر دلایل مختصر بودن آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی از برنامه هسته ای ایران در مقایسه با گزارش های قبلی پرداخته است.
به گزارش تحلیل ایران ، پایگاه خبری – تحلیلی المانیتور روز چهارشنبه در گزارشی به ذکر دلایل مختصر بودن آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی از برنامه هسته ای ایران در مقایسه با گزارش های قبلی پرداخته است.

در روزهای گذشته مقام های آمریکایی از آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست جزئیات بیشتر درباره برنامه هسته ای …