دور جدید مذاکرات ژنو؛ لزوم ایفای نقش فعالتر از سوی سازمان ملل

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه و دی میستورا درباره آخرین وضعیت مذاکرات معارضین با دولت سوریه در ژنو، تلفنی تبادل نظر کردند