دوومیدانی معلولان آسیا؛ کاروان ایران در سومین روز ۶ مدال کسب کرد

به گزارش ایرنا از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، در سومین روز از این رقابت های که در شهر دبی کشور امارات در حال برگزاری است، ۶ نشان رنگارنگ برای کاروان ایران بدست آمد.
علی الهی در ماده دو ۵ هزار متر، کلاس T13 با ثبت رکورد ۱۷ دقیقه و ۲ ثانیه و ۱۲ صدم ثانیه، پس از نماینده هند به نشان نقره دست یافت.
مهدی مرادی، آخرین نماینده کشورمان در رقابت های امروز نیز در ماده دوی ۲۰۰ متر، کلاس T13، به دلیل انجام خطا از دور مسابقات حذف شد.
صادق بیت سیاح در پرتاب وزنه و علی الهی در دوی ۵ هزار متر نیز دو نایب …