دوگین: ۳۰ سال قبل اتحاد روسیه با ایران علیه غرب را پیش بینی کرده بودم +عکس

دوگین می گوید اوایل دهه ۱۹۸۰ و پیش از فروپاشی شوروی، شباهت ایده آل های روسیه با انقلاب اسلامی را مشاهده کرده و از ۳۰ سال پیش، این نظریه را داشته که روسیه و ایران بالأخره با هم علیه غرب متحد خواهند شد.