رئیس جمهور: دکتر عارف نقش بسزایی در انتخابات 92 داشت/ هیچ کس نمی تواند نام و عظمت کسانی که به مردم خدمت کردند فراموش کند

رئیس جمهور با اشاره به این که پیروزی بزرگی در اخلاق در انتخابات 7 اسفند رقم خورده است، گفت: مردم قهرمان ما حماسه بزرگ دیگری در این روز آفریدند.