راز دیپلماسی تأخیری آقای نخست وزیر

به گزارش نامه نیوز، در حالی که طی چند ماهه گذشته و در فضای پسابرجام تهران میزبان مقام های ارشد سیاسی و اقتصادی متعددی از کشورهای اروپایی و آسیایی بوده، سرانجام با تاخیری قابل تامل و البته قابل تحلیل پای یک مقام ارشد ترک هم به ایران باز شد و در اولین روز هفته جاری تهران میزبان “احمد داوود اوغلو» نخست وزیر ترکیه بود. این اولین سفر داوود اوغلو به ایران در مقام نخست وزیر و اولین حضور رییس دولت ترکیه در تهران طی 2 سال گذشته است.
در سالهای گذشته و به ویژه از سال 2010 به این سو از داود اوغلو به عنوان معمار …