رایزنی تلفنی امیرعبداللهیان با دی میستورادرباره تحولات سوریه

معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه در گفت وگویی تلفنی با نماینده سازمان ملل در امور سوریه در رابطه با آخرین تحولات و وضعیت مذاکرات معارضین با دولت سوریه در ژنو رایزنی و تبادل نظر کرد.

به گزارش تحلیل ایران ، در تماس تلفنی امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه و دی میستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، آخرین تحولات و وضعیت مذاکرات معارضین با دولت سوریه در ژنو مورد رایزنی و تبادل نظر قرار گرفت.

دی میستورا در این گفت وگو بااشاره به نقش سازنده و موثر جمهوری …