رای آوردن در تهران به خاطر شباهت با نام های مشهور+جدول

با مشخص شدن نتایج انتخابات مجلس دهم در شهر تهران با توجه به آرای نامزدها مشخص شد که برخی افراد به دلیل شباهت نامشان با برخی از چهره های سرشناس کشور توانستند آرا قابل توجهی به خود اختصاص دهند.