رسانه ها در ارتقای احساس امنیت بسیار تاثیرگذارند/ مخالف شادی مردم نیستیم

نصر: فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شرقی گفت: رسانه ها در ایجاد و ارتقای احساس امنیت نقش بسیار تاثیرگذاری دارند.