روزهای خوب صنعت نفت در راه است/ایران در موضع انتخاب قرار دارد

صدای صنعت -معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با بیان این که روزهای خوب صنعت نفت در راه است، گفت: ایران هم اکنون درموضع انتخاب قرار دارد و می تواند براساس منافع تدوین شده، شریکان خارجی خود را انتخاب کند.
امیرحسین زمانی نیا بعد از ظهر امروز (دوشنبه، ١٧ اسفندماه) پس از دیدار بیژن زنگنه، وزیر نفت با هنادی زوبکو، معاون نخست وزیر اوکراین در جمع خبرنگاران درباره این که آیا مذاکراتی که در هفت ماه اخیر با شرکتهای خارجی انجام شده منجر به امضای قرارداد می شود، گفت: شک نکنید که می شود؛ مذاکرات تاکنون …