رونمایی از شبکه ملی اطلاعات در سال۹۵/آغاز فاز سوم فیلترینگ هوشمند

وزیر ارتباطات خبر داد: رونمایی از شبکه ملی اطلاعات در سال۹۵/آغاز فاز سوم فیلترینگ هوشمند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رونمایی شبکه ملی اطلاعات و نیز افزایش سه برابری پهنای باند اینترنت در سال ۹۵ خبر داد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رونمایی شبکه ملی اطلاعات و نیز افزایش سه برابری پهنای باند اینترنت در سال ۹۵ خبر داد.