ستاره های معروف در روز جهانی زن +تصاویر

صدای میانه به نقل از برترین ها – ترجمه از پردیس بختیاری: 8 مارس، روز جهانی زنان نام گرفته است. این روز، روز بزرگ برپایی جشن هایی برای زنان در کل جهان است. بسته به مناطق مختلف، تمرکز جشن روی بزرگداشت، قدردانی، ارائه عشق به زن و برگزاری جشنی برای دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان است.
افراد بسیاری با انتشار عکس های گوناگون در شبکه های اجتماعی این روز را تبریک گفته اند که ستاره های هالیوود نیز جزئی از آنها هستند. در اینجا تصاویری منتشر شده توسط آنها را به مناسب این روز بزرگ برایتان آورده ایم …