سرمایه گذاری در زمینه واقعیت مجازی و افزوده در دوماه آغازین سال 2016 بیشتر از کل سرمایه سال گذشته بوده است

می دانیم که فناوری های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در یکی دو سال اخیر رشد و توجه بسیار زیادی را معطوف خود کرده اند. می خواهید بدانید این فناوری های با چه سرعتی رشد می کنند؟ کافیست نگاهی به میزان سرمایه گذاری در این زمینه در یکی دوماه اخیر بیندازید.