سیب زمینی بلای جان زمین های کشاورزی

محصول سیب زمینی یکی از مهمترین تولیدات استان همدان است، با توجه به اینکه این محصول کشتی پر آب بر است و استان همدان در حالت بحران و درمسیر بیابانی شدن قرار دارد.

آنگونه که مدیر عامل آب منطقه استان گفت، ۹۰ درصد مصرف آب استان در بخش کشاورزی است.
به گزارش تحلیل ایران ؛ بحران کم آبی در استان همدان به حدی است که تمام دشت های این استان درسال های گذشته ممنوعه ، و دشت کبودراهنگ نیز که روزگاری حال خوشی داشت به منطقه ممنوعه بحرانی تبدیل شده و مرگ را انتظار می کشد.

عزالدین با اشاره به اینکه طی سال …