شاهرخ فروتنیان و همسرش افسانه چهره آزاد (عکس)

شاهرخ فروتنیان و همسرش افسانه چهره آزاد… جشنواره فیلم فجر. عکس از اینستاگرام فرهاد جاوید.