شناسایی «گونه‌های سوزنی‌برگ سازگار در شمال ایران» در صفحات کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) نخستین چاپ کتاب “گونه‌های سوزنی‌برگ سازگار در شمال ایران» نوشته مشترک محمد‌نبی قلی‌زاده،‌ شیرزاد محمد‌نژاد کیاسری و ارسلان همتی در سه فصل با عنوان‌های “سازگاری سوزنی‌برگان مهم جهان در نیمه غربی استان مازندران»، “سازگاری سوزنی‌برگان مهم جهان در نیمه شرقی استان مازندران» و “سازگاری سوزنی‌برگان مهم جهان در استان گیلان» از سوی انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،‌ موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور منتشر شده است.

در فصل نخست کتاب در تشریح پژوهش درباره سازگاری سوزنی‌برگان مهم جهان در نیمه غربی استان مازندران (جنگل‌های نوشهر) آمده است: “این بررسی در قالب سه فقره طرح تحقیقاتی از گونه‌های سوزنی‌برگ صنعتی و با هدف کاستن از هزینه تولید و افزایش تولید در واحد سطح،‌ با فرض سازگاری تعدادی از گونه‌های صنعتی سوزنی‌برگ در قالب آماری، طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و در دامنه شمالی جنگل‌های منطقه نوشهر انجام شده است. این طرح تحقیقاتی در ارتفاع پایین‌بند از بهار سال 1369 با 9 تیمار در سری پاتم جنگل خیرود‌کنار و ارتفاع 450 متر بالاتر از سطح دریا اجرا شد.»

درباره خلاصه اهداف پژوهش، در دومین فصل کتاب در صفحه 42 می‌خوانیم: “هدف از اجرای طرح‌‌های سازگاری درختان غیر‌بومی،‌ تعیین نتایج معرفی گونه‌های غیر‌بومی مناسب جهت استفاده در برنامه‌های جنگل‌کاری است. منطقه نخست، عرصه تحقیقاتی در جنگل‌های مرطوب پایین‌بند نکا (کوهسارکنده) قرار دارد که در قالب بلکوک‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار و هشت تیمار از گونه‌های مختلف سوزنی‌برگ شامل، کاج تدا با مبداء بذر پیلمبرا (مبداء اصلی بذر آمریکا) کاج رادیاتا یا مبداء بذر آمریکا، کاج بروسیا یا مبداء بذر پاسند (مبداء اصلی بذر ترکیه)، کاج سیاه اتریش یا مبداء بذر اتریش، کاج دریایی یا مبداء بذر پاسند (مبداء اصلی بذر اسپانیا)، کاج کاشفی با مبداء بذر پاسند (مبداء اصلی بذر هندوستان) کریپتومریای ژاپن یا مبداء بذر کلاردشت (مبداء اصلی بذر ژاپن) و گونه سدر دیودار یا مبداء بذر پاسند (مبداء اصلی بذر افغانستان) از سال 1371 تا 1389 و به مدت 18 سال به اجرا درآمده است.»

نویسندگان در آخرین فصل کتاب نیز درباره خلاصه پژوهش با موضوع سازگاری سوزنی‌برگان مهم جهان در استان گیلان آورده‌اند:‌ “طرح‌های تحقیقاتی بررسی سازگاری گونه‌های سوزنی‌برگ مهم جهان در استان گیلان برای سه منطقه ارتفاعی پایین‌بند (450 متر) میان‌بند (یک‌هزار و 50 متری) و بالابند (یک‌هزار و750 متری) جنگل‌های اسالم اجراء شد. شایان‌ ذکر است در منطقه پایین‌‌بند در فاز نخست 13 گونه همراه با مبدا‌‌های مختلف بذر، در فاز دوم 9 گونه همراه با مبدا‌های مختلف بذر و در منطقه ارتفاعی میان‌بند در فاز نخست 15 گونه همراه با مبد‌اهای مختلف بذر و در فاز دوم 11 گونه و در منطقه ارتفاعی بالابند در فاز نخست 9 گونه همراه با مبدا‌های مختلف بذر،‌ در فاز دوم 7 گونه همراه با مبد‌ا‌های مختلف بذر و در فاز سوم چهار گونه همراه با مبدا‌های مختلف بذر از انواع سوزنی‌برگان کشت شد.»

نخستین چاپ کتاب “گونه‌های سوزنی‌برگ سازگار در شمال ایران» با شمارگان یک‌هزار نسخه در 191 صفحه، به بهای 16 هزار تومان از سوی انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،‌ موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور به بازار نشر عرضه شده است.