صفحه سوم قرآن با صدای استاد منشاوی + صوت

قرائت قرآن کریم ،امروز، صفحه سوم، سوره مبارکه بقره آیات ششم تا شانزدهم با صدای استاد صدیق منشاوی. ثواب قرائت این صفحه را به شهید مهدی ضیایی با مناجات های گیرایش تقدیم می کنیم.