طرح ممنوع التصویری در نخستین جلسه شورای عالی امنیت

“اگر قرار است در مورد ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق تصمیم قاطع گرفته شود، شورای عالی امنیت ملی مرجع و مصدر این تصمیم خواهد بود، از دبیر شورا خواهش می کنم در نخستین جلسه شورا این موضوع طرح شود». او افزود: “مصدر و مرجع این موضوع شورای عالی امنیت ملی است و همه کسانی که در فضای مجازی در این زمینه اظهارنظر می کنند هم به نوعی یا خود آنها یا قوه مربوطه در شورای عالی امنیت ملی حضور دارند».