عکس/ کابینه اسدالله علم

در تصویر زیر کابینه اسدالله علم را مشاهده می کنید.