فرجام «سهام عدالت»

یک گام بزرگ ازسوی دولت برای اصلاحات اقتصادی برداشته شد و لایحه ساماندهی “سهام عدالت» به تصویب هیات وزیران رسید. این لایحه چنانکه در خبرها نیز آمده با هدف انعطاف بیشتر در شناسایی مشمولان، بهره مندی از سهام عدالت، کارآمدتر شدن شیوه مدیریت سهام، تسریع در آزادسازی سهام، تحقق گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منابع مشمولان مصوب شد.
این مصوبه درست در روزی انجام می شود که وزیر اقتصاد عنوان می کند “60شرکت بزرگ را برای سهام عدالت دادند که بی صاحب سازی به جای خصوصی سازی شد.» (رسانه ها …